Menu

Kvalitet & Miljö

Certifikat

Tätskikt Keramik

 Yt- & tätskikt Plast

Arbetsmiljöregler, kvalitet & miljö

När du anlitar OC Bygg kan du känna dig trygg, vi har certifierad personal enligt BAS-U och BAS-P och vi arbetar enligt Sveriges Byggindustrier´s framtagna kvalité och miljöledningssystem Povel (Processorienterad verksamhetsledning).

POVEL är framtaget, ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier (BI), vilket borgar för en stark systemägare. Utgångspunkten för Povel är ISO 9000:2008, ISO 14001:2004, AFS 2001:1

Våra kvalitets- & miljömål

  • Följa gällande lagar och förordningar
  • Aktivt miljötänkande genom hela processen
  • Noggrann planering och projektering
  • Använda material som har så liten miljöpåverkan som möjligt
  • Hålla hög utbildnings- och kompetensnivå på personal
  • Optimera resurserna när det gäller energi, vatten och material
  • Att felfritt överlämna entreprenaden vid projektets avslut

 

Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron