please do not flow or escape might be the intent relating to rolex rolex replica.

fake rolex for sale in usa has employed quite a few prominent sophisticated functions and skills.

graceful replica rolex hot sale.

orologi replica with japanese automatic and quartz movements.

shop replica uhren kaufen for men & women at deep discount prices.

123movies
Menu

Kvalitet & Miljö

Certifikat

Tätskikt Keramik

 Yt- & tätskikt Plast

Arbetsmiljöregler, kvalitet & miljö

När du anlitar OC Bygg kan du känna dig trygg, vi har certifierad personal enligt BAS-U och BAS-P och vi arbetar enligt Sveriges Byggindustrier´s framtagna kvalité och miljöledningssystem Povel (Processorienterad verksamhetsledning).

POVEL är framtaget, ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier (BI), vilket borgar för en stark systemägare. Utgångspunkten för Povel är ISO 9000:2008, ISO 14001:2004, AFS 2001:1

Våra kvalitets- & miljömål

  • Följa gällande lagar och förordningar
  • Aktivt miljötänkande genom hela processen
  • Noggrann planering och projektering
  • Använda material som har så liten miljöpåverkan som möjligt
  • Hålla hög utbildnings- och kompetensnivå på personal
  • Optimera resurserna när det gäller energi, vatten och material
  • Att felfritt överlämna entreprenaden vid projektets avslut